Výstava obrazov: Fragmenty krajiny

Hotel CITY **** Galanta