Hotelové obedové menu

Obedové menu podávame v Gallery Restaurant hotela CITY
od pondelka do piatka od 11:00 do 13:30.